Conversation Between jrenda51 and aventador

1 Visitor Messages

  1. review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán ư nào cả. Cho nên Bản thú mới ghi nhớ trong ḷng. Tới hôm nay th́ rơ rồi. Hắc hắc, th́ ra là Thần khí, mà c̣n là Thần khí lấy máu nhận chủ, Huyết Kế Thần khí cực kỳ hiếm có. Chẳng trách có thể ẩn nấp khí tức cao thâm như vậy!"
    "Thần khí này là đồ tốt đó, đáng tiếc, đáng tiếc lại là Huyết Kế Thần khí, trừ tiểu tử mi th́ không ai có khả năng sử dụng nữa rồi. Bản thú cũng không xài được, nếu không, mỡ dâng miệng mèo, ta trước giết sau đoạt, làm sao mà buông tha chứ!"
    Dịch Vân mồ hôi lạnh chảy ṛng ṛng toàn thân. Con Ma thú này, cũng không phải là kẻ ăn chay niệm Phật à nha.
    "Ngươi thú vị, như
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
All times are GMT -7. The time now is 10:07 PM. Copyright (c) 2008 - 2011 RarityGuide, Inc. All rights reserved. All trademarks and copyrights are the property of their respective owners.